Så använder du din nya elsparkcykel

Genom att ta hand om din elsparkcykel kommer den att fungera optimalt och hålla längre. Här berättar vi hur du går till väga.

Först av allt:

När du packat upp din nya elsparkcykel bör du genomföra en säkerhetskontroll av den. En säkerhetskontroll innebär att du går över alla skruvar och bultar och kontrollerar att dessa sitter som de ska.

Det är också viktigt att läsa igenom bruksanvisningen till din elsparkcykel. Det är något många missar att göra, men det kan bidra till att din elsparkcykel håller längre och behöver repareras mer sällan.

 

OBS! Kontrollera lufttrycket

Med rätt lufttryck, så kallat däcktryck, rullar hjulen lättare, du får bättre acceleration, undviker att däcken blir slitna och risken för punktering minskar drastiskt. Elsparkcykeln får dessutom bättre klättringsförmåga, bromskapacitet och räckvidd. Ett för lågt lufttryck kommer också att påverka batteriets kapacitet.

Vi rekommenderar att du innan första åkturen har ett lufttryck på mellan 3 – 4 bar (40 – 60 psi, men du bör alltid kolla manualen för korrekt lufttryck till din modell). Till hjälp kan du använda en cykelpump eller elkompressor.

Tänk på! Temperaturen ute påverkar lufttrycket i däcken. Vid lägre temperaturer, som under vinterhalvåret, sjunker lufttrycket i däcken och behöver kontrolleras oftare.

 

Köp elkompressor

 

Hjulet på en elsparkcykel modell E2S V2 MAX
Loading image...

Laddning av elsparkcykel

När du ska ladda elsparkcykeln rekommenderar vi att detta inte görs på natten när du sover, även om det är då elen är som mest prisvärd. Detta beror på att man inte ska lämna laddningen av elsparkcykeln obevakad.

Du kan istället köpa en timer. Då kan du ställa elsparkcykeln på laddning så att den laddas den tid den behöver, samtidigt som du är säker på att den inte laddas medan du sover.

Batteriet bör laddas på en plats där det finns så lite brännbart och lättantändligt material som möjligt i närheten Därför bör du inte ladda elsparkcykeln i närheten av exempelvis gardiner, soffan eller mattor. 

Batteriet är känsligt för minusgrader och hög värme. Låt därför inte elsparkcykeln stå utomhus under vinterhalvåret eller direkt i solen.

Regler som är bra att ha koll på

• Elsparkcyklar klassas som en cykel under förutsättning att den inte kan gå fortare än 20 km/h och inte har en kraftigare motor än 250 W. Här gäller även samma trafikbestämmelser som med en cykel, till exempel ska elsparkcykeln vara utrustad med broms och ringklocka. Den ska också ha reflexer framtill, baktill och på sidorna, liksom belysning både fram och bak

• Personer under 15 år ska enligt lag använda hjälm när de använder en elsparkcykel. (Vi rekommenderar dock att alla oavsett ålder använder hjälm)

• Från och med den 1 september 2022 får man inte längre parkera sin elsparkcykel på gång- och cykelbanor (om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för cyklar där), man får inte heller köra med elsparkcykel på dessa. Det finns undantag; barn under 8 år får köra sin elsparkcykel på gångbanor om där inte finns någon cykelbana som alternativ. (Samma regel gäller för rörelseförhindrade personer som använder fordon som hjälpmedel)

• Det är inte tillåtet att köra sin elsparkcykel om man är för trött, påverkad av alkohol, sjuk eller av andra anledningar inte kan köra säkert

 

Läs mer hos Transportstyrelsen

Loading image...
Loading image...

IP-certifiering

IP står för Ingress Protection och IP-systemet används globalt för att klassificera skyddet en produkt har mot intrång från fasta föremål och vatten.

De flesta elsparkcyklar är IP-certifierade, men även om elsparkcykeln är IP-certifierad rekommenderar vi att du undviker vattenpölar och kraftigt regn. En en IP-certifiering på 56 innebär att produkten har ett godtagbart skydd mot damm och små partiklar, liksom fullt skydd mot större fasta objekt. Det innebär INTE att produkten är vattentät, faktum är att inga elsparkcyklar är helt vattentäta.

Om din elsparkcykel får en yttre skada i form av sprickor eller liknande kommer detta att påverka produktens vattenresistens. Viktigt att veta är att vattenskador inte omfattas av reklamation.

Mer om IP-systemet

 

 

Lagring av elsparkcykel

När du förvarar elsparkcykeln under en längre tid är det viktigt att du:

  • Förvarar den på en torr plats som håller en temperatur mellan 5 och 25 grader
  • Undviker att batteriet går under 10%
  • Underhållsladdar batteriet till 80% minst en gång i månaden

Läs gärna vår guide om fler tips på hur man bäst tar hand om sin elsparkcykel under en längre tids förvaring.

Läs guide

 

En hopfälld elsparkcykel