Reklamationsblankett

Fyll i all nödvändig information som kan vara relevant för din förfrågan. Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till service@ewheels.se eller läggas vid i förpackningen vid inskickning.

Reklamationsblankett

 

Fill in all the necessary information that may be relevant to your inquiry. The completed form can be sent by e-mail to service@ewheels.se or attached to the package when sending it.

Complaint form in ENG