Ansvar

E-wheels ska ha som mål att driva en hållbar verksamhet med fokus på ansvar för den internationella och lokala miljön, samhället och de anställda. Vi samarbetar nära med våra partners inom bland annat produktion och frakt för att försäkra oss om att detta tas om hand på bästa möjliga sätt. E-wheels arbetar systematiskt för att minska vår påverkan genom en så energi- och miljöeffektiv drift som ekonomiskt är försvarbar.

 

Öppenhetlagen 

Från och med den 1 juli 2022 trädde "Åpenhetsloven",  öppenhetlagen i kraft i Norge. Lagens syfte är att främja företags respekt för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden, samt säkerställa allmänhetens tillgång till information. 

Produktionen av våra varor sker i andra länder och det är viktigt för oss att våra leverantörer följer grundläggande mänskliga rättigheter och har anständiga arbetsförhållanden. För att säkerställa att produktionen av våra produkter sker under etiskt försvarbara förhållanden är alla våra leverantörer skyldiga att underteckna och följa våra etiska riktlinjer för leverantörer (Ethical Guidelines for Suppliers). 

Vi samarbetar nära med leverantörerna och genomför regelbundna undersökningar och besök där vi går igenom att de etiska riktlinjerna följs. Detta är en kontinuerlig process där målet är att vi tillsammans säkrar en god och trygg leverantörskedja. Redogörelse för aktsamhetsbedömningarna för koncernen Sveinung Kristiansen Holding AS publiceras i enlighet med öppenhetlagen.  

Länk till PDF-dokument - Redogörelse av öppenhetlagen. 

Har du frågor om vårt arbete med mänskliga rättigheter och öppenhetlagen? Kontakta: compliance@skhas.com 

 

 

Våra fokusområden: 

 

Elektriska fordon

Vi säljer personliga elektriska fordon som bidrar till att fler lämnar bilen hemma. Vi uppmanar internt att köra elektriskt, även när man inte kan använda elcykel eller elsparkcykel.

 

Minska pappersförbrukning

Standardprocedur inom e-handelsbranschen är att skriva ut plocklistor samt ordern till kunden på papper. Detta genererar ett stort antal ark under ett år. E-Wheels Gruppen har investerat stora summor i nya system som eliminerar behovet av att skriva ut dessa dokument på papper.

 

EE-avfall

E-wheels erbjuder och tar emot allt uttjänt elektroniskt/elektroniskt utrustning. Detta görs i samarbete med Stena Recycling som ansvarar för hanteringen av allt EE-avfall från oss, och stora delar av bland annat IT-branschen. Liksom för andra näringsidkare krävs det att alla produkter inkluderar miljöavgifter i priset. Så är det även i E-wheels. Miljöavgiften är en offentlig avgift som först och främst säkrar en bästa möjliga hantering av diverse EE-avfall, men också finansiering av returordningar.

 

Frakt och transport

Frakten av E-wheels produkter sker genom post- och logistikföretaget PostNord. Här arbetas det bland annat med att etablera alternativa fordon som använder förnybart bränsle. Transportörerna våra jobbar med, och har ett stort fokus på miljöansvar. Vi får regelbundet miljöredovisningar från fraktföretagen för regelbunden kontroll, och ser till att våra krav uppfylls.

Vi strävar efter att göra leveranser så miljövänliga som möjligt. Nedan ser du ett certifikat vi har fått från Maersk eftersom vi använder oss av miljövänlig leverans. 

image7rss.png

 

Energiförbrukning

Det är viktigt för oss att minska vår energiförbrukning. Belysningen i våra lokaler styrs av sensorer, så att ljuset på kontor, toaletter och gemensamma utrymmen endast aktiveras när det behövs. Dessutom har vi överordnade huvudbrytare som används vid låsning in och ut ur lokalerna. Våra kontor är vända mot solen och får mycket solvärme, vilket innebär att mindre energi används till uppvärmning. 

 

Underhåll av din produkt

Vi producerar innehåll för att hjälpa våra kunder att förlänga livslängden på deras produkt. Detta kommer att minska avfallet och behovet av att köpa nytt. Du kan läsa artikeln om hur du kan använda din elcykel för att förlänga livslängden. Vi har också skapat en motsvarande artikel om så använder du din elsparkcykel. Här får du bland annat information om avfallshantering, reparation och lagring.

imagezk1wu.png