Momas Balance

Här finner du all teknisk hjälp om din elcykel.

Bruksanvisning

 

Nedan får du en översikt över de vanligaste felkoderna som kan dyka upp. Här förklaras vad du behöver göra för att åtgärda felkoden som uppstått. 

Felkod 21 - Fel på hastighetssensorn

Om displayen visar denna felkod kan det vara så att sensorn som sitter på baksidan av ekrarna har lossnat, och därmed inte får kontakt med sensorn som sitter på ramen bak på cykeln.

Justera magneten så att den "släta" delen av magneten träffar sensorn. Om displayen fortfarande inte visar hastighet måste du flytta magneten några centimeter upp och ner och försöka igen.

Nedan ser du en bild på hastighetsgivaren på ekrarna och sensorn på ramen.

image3nge.png

Om detta inte åtgärdar felkoden kan det hända att hastighetsgivaren är trasig. En ny sådan kan du enkelt beställa hos oss.

Hur du byter hastighetsgivare visas nedan.

 

Felkod 23 - Controller

Se över alla kablar från displayen ner till motorn. Kontrollera att de sitter ordentligt och att det inte finns några skador. På vänster sida, nere vid veven, ser du ett lock med 4 skruvar. Skruva loss dessa för att hitta controllern, se om detta ser intakt och fint ut. Se bilden nedan för hur det ska se ut:

 

image3ymc7.png

Om allt ser okej ut behöver du byta ut controllern.

Controller till elcykel kan köpas hos oss.

 

Så här byter du ut controller

Koppla bort kablarna ur controllern, ta bort det och anslut kablarna till den nya controllern.

Om detta inte fungerar kan du skicka en ärendeförfrågan till vår kundtjänst.

Felkod 30 - Fel mellan display och controller

Kontrollera att alla kablar och anslutningar mellan displayen och controllern ser intakta och oskadade ut. Om de är det och felkoden fortfarande visas måste du byta controller.

Controller kan köpas hos oss.

 

Så byter du controller

Lossa de 4 skruvarna på vänster sida under veven. Där hittar du ett lock med 4 skruvar. Skruva loss dessa för att hitta controllern. Koppla sedan bort kablarna, ta ut controllern och anslut kablarna till den nya controllern.

Om detta inte heller tar bort felkoden måste du byta display.

 

Så byter du display

Skruva loss displayen från styret och dra ut kabeln. Sätt sedan den nya displayen på styret och sätt in kabeln igen.

Bewo display kan köpas hos oss.

 

Nedan kan du se en video om hur du enkelt kan byta display. Om detta inte fungerar kan du skicka en ärendeförfrågan till vår kundtjänst.

 

Ingen av felkoderna ovan

Om din felkod inte visas här, ta kontakt med vår kundservice, så hjälper vi dig vidare.

 

Instruktionsvideor och reparationer

Nedan visas steg-för-steg-förklaringar och videor på hur du själv kan reparera din elcykel.

Motorn drar inte

Kontrollera först om promenadläget fungerar.

Det gör du genom att hålla ner "-"-knappen samtidigt som rullar cykeln framåt.

Om promenadläget fungerar är det troligen magneten till rotationssensorn som sitter löst.

Om du är vill fästa den själv kan detta göras på följande sätt:

Det första verktyget som används är en vevdragare, verktyget som används på den svarta koppen är ett specialverktyg, här kan du använda vattenpumpstång eller stor polygriptång istället, det är då viktigt att du lägger en slipplatta eller liknande däremellan så att du inte skadar det svarta.

Limmet som används i filmen är ett superlim med aktivator.

Om du inte är bekväm med att göra detta själv är du självklart välkommen att kontakta vår serviceavdelning för att boka tid på någon av våra verkstäder för att få hjälp med denna reparation.

Hur byter jag display på min elcykel?

Skruva av displayen från styret och dra ut kopplingen. Sätt på den nya displayen på styret och sätt in kopplingen igen. 

Bewo display kan du köpa hos oss. 

Nedan ser du en video på hur du enkelt byter display. Om det inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundservice, så hjälper de dig vidare. 

Hur byter jag skärmset på min elcykel?

Några av våra elcyklar kommer utan skärmset. Hur det monteras kan du se steg-för-steg i videon nedan. 

Skärmset kan du köpa hos oss. Välj det skärmset som passar din elcykel. Om du inte hittar din modell, välj "universal".

Hur byter jag framhjul på min elcykel?

Om du hamnar i en situation där du måste byta framhjul kan du köpa detta hos oss.

 

Så monterar du framhjulet

Framhjulet är försett med en quick realese. Det finns en "spak" som du kan dra ner och trycka på. När du har gjort det kommer framhjulet lossna och du kan enkelt ta av det. För att montera det nya framhjulet, gör samma procedur omvänt.

Om detta inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Hur justerar jag växlarna på min elcykel?

Efterjustering av växlarna kan bli nödvändigt om du upplever att växlarna inte tar som de ska. Om växlarna stannar och inte växlar hela vägen upp eller ner behöver du justera skruven bak på växeln. Där hittar du pilar som visar åt vilket håll du ska svänga för att justera växeln uppåt eller nedåt. Försök tills växlingen fungerar som vanligt igen.

 

Om det inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper de dig vidare. 

Displayen visar inte hastighet

Om displayen inte visar hastighet kan det vara så att sensorn på baksidan av ekrarna har lossnat, och inte träffar sensorn på ramen bak på cykeln.

Justera magneten så att den "släta" delen av magneten träffar sensorn. Om displayen fortfarande inte visar hastighet måste du flytta magneten några cm upp och ner och försöka igen.

Nedan ser du en bild på hastighetssensorn på ekrarna och sensorn på ramen.

Om detta inte fungerar kan hastighetssensorn vara skadad. Du kan köpa en ny sådan av oss. Om du inte kan ändra byta den själv, eller inte har nödvändiga verktyg, kan du skicka en förfrågan till vår kundtjänst.

Du kan se en video om hur byte av display går till nedan:

 

Hur får jag upp locket ovanför controllern om skruvarna sitter fast?

Om skruven sitter fast så behöver du sätta in en större bits och banka in den så att den fäster sig på skruven som sitter fast. Prova sedan att skruva ut den. Om det inte fungerar kan du behöva borra upp skruven och borra ett nytt skruvhål. 

Om det inte heller fungerar är du välkommen att kontakta vår kundservice, så hjälper de dig vidare. 

Hur byter jag bromsklossar på min elcykel?

Bromsklossar på elcyklar bör kontrolleras före varje säsong. Om dina är utslitna kan du hitta nya hos oss.

För att byta bromsklossar behöver du hitta den silverfärgade saxsprinten på baksidan av bromsoket. Denna måste böjas ner, du kommer då att kunna dra ut splintern. Du tar sedan helt enkelt bort de gamla bromsklossarna och sätter in de nya.

Nedan kan du se en video om hur detta går till:

Om det inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper de dig vidare.  

 

Hur byter jag bromshandtag på min elcykel?

Vid byte av bromshandtag måste du först skruva loss hylsorna (det finns skruvar på vänster sida), sedan lossa skruven under bromsspaken. När detta är gjort kan du skruva loss bulten som håller slangen på plats i bromsspaken. Nyp till tills bromsspaken är av, sedan är det bara att sätta i den nya.

Bromshandtag kan köpas hos oss.

 

Hur byter jag vevarm på min elcykel?

Om vevarmarna är skadade kan du köpa nya hos oss.

För att montera vevarmen måste du lossa skruven på den du ska byta ut, använd en vevarmsdragare för att ta bort armen. Montera sedan armen på plats genom att placera den på veven och skruva fast armen.

Om detta inte löser problemet kan det bli problem med motorn, i så fall måste cykeln repareras.

Om du vill skicka in cykeln till vår verkstad kan du skicka en förfrågan till vår kundtjänst.

 

Hur man går tillväga om vevarmarna/pedalarmarna inte lossnar vid byte

Om vevarmarna inte kan tas bort med vanliga verktyg kan en pedalarmsavdragare användas. En pedalarmsavdragare är ett verktyg designat för detta specifika ändamål och finns tillgängligt hos de flesta cykelhandlare och/eller verktygshandlare.

Det knarrar i axlingssystemet/veven på min elcykel, vad betyder det?

Detta kan bero på olika orsaker:

Den troliga orsaken är att vevarmarna inte är tillräckligt åtdragna. Om du använder locktite och problemet försvinner är det här problemet låg i första hand. 

Hur justerar jag växlarna på min elcykel?

Efterjustering av växlarna kan bli en nödvändighet om du upplever svårigheter med att växla. Om växlarna stannar och inte kommer att växla hela vägen upp eller ner, måste du justera skruven på baksidan av växeln. Där hittar du pilar som visar åt vilket håll du ska vrida för att justera växeln uppåt eller nedåt. Försök tills växlarna fungerar som vanligt igen.

Om detta inte åtgärdar felet är du välkommen att skicka ett ärende till vår kundtjänst. 

Vevarmen har lossnat, vad gör jag?

När du får kartongen finns det en etikett som påminner dig om att du måste dra åt vevarmarna innan användning. Om du inte har gjort det finns det en risk att gängorna på vevarmen slits. Axeln kan därför också slitas ut.

Vevarmarna MÅSTE dras åt innan cykeln tas i bruk, samt efter första åkturen (max 4 mil). Vevarmarna måste dras åt till cirka 50Nm.

Dessutom måste vevarmarna och pedalerna dras åt igen vid behov.

Slitna gängor och vevarmar omfattas inte av reklamation, men du kan köpa nya vevarmar i vår webbutik.

För att montera vevarmen måste du lossa skruven på den du byter, använd även en vevarmsdragare för att ta bort armen. Montera sedan armen på plats genom att placera den på veven och skruva fast armen.

Om det inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper de dig vidare.  

 

Varför batteriet måste laddas med över 50% ström

Anledningen till att vi rekommenderar att batteriet laddas över 50% vid förvaring är för att bevara batteriets goda egenskaper.

Litium är känsligt för extrema påfrestningar, och om du hela tiden kör batteriet tomt och laddar det fullt så kommer det att försämra cellerna i batteriet med tiden. I längden kan detta resultera i mindre kapacitet i ditt batteri och därmed kortare räckvidd.

När batteriet lämnas fulladdat med maxspänning fungerar cellerna, när det är lägre spänning kan batteriet vila och man har därför inte samma risk för nedbrytning.

 

Batteriet laddas ur även om du inte använder det. Därför är det viktigt att utföra en underhållsladdning vid behov, en gång i månaden är en bra grundregel. Om du kollar batteriet och det är över 50% behöver du självklart inte ladda det.

Växeln och växelsystemet är skadat till följd av ett trasigt växelrör, vad gör jag?

Växelröret är en liten metallisk "krok", som fäster växeln och växelsystemet på cykelns ram. Du som kund har ansvarar för att kontrollera att växeln på cykeln är korrekt justerad före första användningen. Om växelsystemet inte är korrekt justerat före användning kan växelsystemet gå sönder.

Om cykeln får ett slag genom användning kan växeln även böjas. Typiska "smällar" kan vara att cykeln lutas mot ett staket, att växelsystemet slår emot trottoaren eller att cykeln läggs ner med växelsystemet mot marken etc. Om växelsystemet inte är rätt justerat innan användning det gå sönder.

Detta är inte ett reklamationsärende då problemet uppstår på grund av felaktig användning och/eller bristande grundservice (växeljustering) av cykeln och kostnader måste betalas av kunden själv.

Nya växlar kan köpas i vår webbutik.

För att byta växeln börjar du med att ta loss själva växeln från örat genom att lossa skruven på baksidan av växeln. Sedan lossar du örat som sitter på ramen baktill och fäster fast de nya.

Om det inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper de dig vidare.