E2S V2 & E2S V2 PRO

Här finner du all teknisk information om din elsparkcykel.

Bruksanvisning för E2S V2 och E2S V2 PRO

Bruksanvisning för E2S V2 & E2S V2 PRO

Här finner du bruksanvisningen till E2S V2 & E2S V2 PRO. 

Vi rekommenderar alla att sätta sig in i bruksanvisningen till sin produkt. Här finner du bland annat information om delar, tekniska specifikationer och liknande.

 

Felkoder till E2S V2 och E2S V2 PRO

Nedan får du en översikt över de vanligaste felkoderna som kan dyka upp. Här förklaras vad du behöver göra för att åtgärda felkoden som uppstått. 

E10 - Elektriska komponenter

Det kan finnas flera orsaker till att denna felkod dyker upp. Försök med en felsökning för att få reda på vilken elektronisk komponent som är defekt. 

Prova att dra ut gummihandtaget lite från gashandtaget, ofta kommer denna felkod p.g.a.att gummihandtaget och gashandtaget ligger för nära varandra. Efter detta kan du kontrollera att av- och påknappen på displayen fungerar som den ska. Försvinner inte felkoden efter detta bör elsparkcykeln lämnas in för service.

Besök oss eller skicka en ärendeförfrågan för att ordna detta. 

E1 Gas eller broms

Detta indikerar att något är fel med antingen gasreglaget eller bromsen. Du kan börja med att lyfta upp locket över displayen och sedan skruva av displayen. Därefter kan du koppla loss kabeln till gasreglaget och se om felkoden fortfarande dyker upp. Om felkoden kommer upp är det något fel på bromsen.

Gör samma sak med bromsen, koppla loss bromsvajern. Om felkoden fortfarande visas är det något fel på gasen.

Nedan kan du se vad du måste göra för att hantera de två olika utfallen. Tryck på felkod E5 om det är något fel på gasreglaget och felkod E4 om det är något fel på bromsen.

E5 - Gas

Den här felkoden indikerar att något är fel med gaspedalen. Gasacceleratorn måste därför bytas ut.

Gasreglage för E2S V2 och E2S V2 PRO kan köpas hos oss.

Nedan hittar du en video som visar hur du själv kan byta gasen. 

Om detta inte hjälper är du välkommen att skicka en ärendeförfrågan till oss, så hjälper vi dig vidare. 

E4 - Bromshandtag

Denna felkod indikerar att något är fel med bromsen. Denna felkod kan också uppstå om du startar elsparkcykeln och håller ner bromsen samtidigt. Om så inte är fallet är bromssensorn defekt och måste bytas ut.

Bromshandtag till E2S V2 och E2S V2 PRO kan köpas hos oss.

Nedan hittar du en hjälpvideo som visar hur du byter bromshandtag på E2S V2.

Skicka en ärendeförfrågan till oss om du inte får löst problemet, så hjälper vi dig vidare.

 

E10 - Display

Denna kod betyder att det är fel på displayen. Du kan börja med att ta bort skyddet över displayen och se så att alla sladdar sitter som de ska. 

Om sladdarna är kopplade rätt och felkoden kvarstår behöver du byta display. Display till E2S V2 och E2S V2 PRO kan du beställa hos oss. 

Nedan visas en video på hur du själv byter ut displayen, om det inte fungerar är du välkommen att skicka en ärendeförfrågan till oss:

 

E51 - Produkten behöver service

Om denna felkod dyker upp behöver elsparkcykeln skickas in för service. Besök oss, eller skicka oss en ärendeförfrågan för att ordna detta

 

E52 - Felstart

Denna felkod visas ofta om produkten slås på i hastighet, eller om produkten slås på medan bromsen hålls nedtryckt. Om problemet uppstår utöver detta måste elsparkcykeln lämnas in för service. Besök oss, eller skicka oss en ärendeförfrågan för att ordna detta.

H1 - Motor hög temperatur

Denna felkod kan dyka upp vid tuff körning och försvinner vanligtvis om du stänger av elsparkcykeln en liten stund och låter den svalna innan du fortsätter att köra. Om felkoden inte försvinner kan orsaken vara att controllern skickar felaktiga signaler. Då ska den skickas in på service.

Besök oss, eller skicka oss en ärendeförfrågan för att ordna detta.

H2, H3 - Controllern hög temperatur

Denna felkod kan dyka upp vid tuff körning och försvinner vanligtvis om du stänger av elsparkcykeln en liten stund och låter den svalna innan du fortsätter att köra. Om felkoden inte försvinner kan orsaken vara att controllern skickar felaktiga signaler, då ska det skickas in på service.

Besök oss, eller skicka oss en förfrågan för att ordna detta.

CR - Kontaktfel mellan controller och display

Om ett kontaktfel uppstår kan du först kontrollera att kablarna mellan display och controller är korrekt anslutna, det gör du genom att skruva av locket under stativplattan och skruva loss displayen. För att skruva loss displayen måste du först bända upp displaylocket.

Om kopplingen har lossnat kan du återansluta den. Om kopplingen ser bra ut måste elsparkcykeln servas.

Besök oss eller skicka en förfrågan för att ordna detta.

BL - Lite ström på batteriet

Batteriet måste laddas innan du använder elsparkcykeln. Använd Eco mode så långt det går. 

 

S1 - Kortslutning i de strömförande delarna

Elsparkcykeln behöver lämnas in för service. Besök oss, eller skicka oss en ärendeförfrågan för att ordna detta. 

BH - Överspänning i batteriet

Vid inbromsning kommer produkten att regenerera en del elektricitet. Vid nedförskörning med fulladdat batteri skapas mycket ström som i princip inte har plats för lagring och denna felkod uppstår.

För att undvika detta: Kör först 2 minuter både uppåt och nedåt. Regenerering kan då användas utan felkod.

Om felkoden fortfarande inte försvinner är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning.

SN - Fel serienummer

Om den här felkoden visas, försök att ta bort "Kingsong"-appen och ladda ner den igen.

Om du inte redan har laddat ner appen kan du ladda ner den och ansluta till appen. Du kommer då att bli ombedd att acceptera ett nytt serienummer, detta måste accepteras.

Om felkoden fortfarande inte försvinner, är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning.

E3 - Motorfel

Denna felkod kan visas om det är något fel på motorn. Kontrollera för brott/skador på motorkabeln eller på motorn. Om det finns skador ska motorn bytas ut. Kontakta därför serviceavdelningen om felkoden uppstår.

IR - Generellt fel

Elsparkcykeln behöver lämnas in för service. Kontakta vår serviceavdelning, så hjälper vi dig vidare. 

UP

Om denna felkod uppstår kan du först försöka uppdatera elsparkcykeln i appen. Om felkoden inte försvinner kan det vara något fel på motorn.

Kontrollera om det finns yttre skador på motorn eller motorkabeln. Har du bytt controller nyligen och upplever felkoden UP? Kontrollera motorkabelns placering på huvudkortet, kom ihåg att denna måste ha ett stift över, kabeln måste placeras närmast laddningsporten.

 

 

Instruksvideor och tips om reparationer på E2S V2 och E2S V2 PRO

Under finner du steg-för-stegförklaringar och videoer på hur du kan reparera din elsparkcykel själv.

Dra åt vikmekanismen på E2S V2 & E2S V2 PRO

Glapp i styret kan uppstå helt plötsligt, men kan också komma från körsätt eller en lätt efterdragning av skruvar. I vilket fall bör det åtgärdas omedelbart, så att glappet inte blir permanent.

Nedan hittar du en hjälpvideo som visar hur du själv kan dra åt vikmekanismen och rätta till eventuellt glapp på E2S V2.

Bromsar som piper på E2S V2 & E2S V2 PRO

Det är vanligt att bromsarna piper den första tiden. Det beror på att bromsbeläggen kan vara något ojämna. Under användning kommer detta jämnas till och pipandet kommer också att försvinna.

Upplever du att ljuden trots användning inte försvinner? Här visas en video på hur du kan gå till väga för att försöka åtgärda problemet. Om det inte löser saken är du välkommen att kontakta vår kundservice. 

 

Låg räckvidd på min elsparkcykel - Vad gör jag?

Räckvidden för din produkt beror på ett antal olika faktorer. För att kunna köra så långt som möjligt är det viktigt att vara försiktig med vilket läge du kör i (eco-mode måste användas för optimal räckvidd) och se till att du har rätt lufttryck i däcken (om produkten har pneumatiska däck).

Räckvidden beror också på terrängen, förarens vikt, hastighet, temperatur etc. Vi vill påminna om att den intervall som anges på produkterna är det optimala intervallet.

Testet utfört av tillverkaren har utförts under optimala förhållanden med en förare på cirka 60 kilo. 

Om du fortfarande är osäker på om det är något fel på batteriet eller elsparkcykeln, vänligen skicka en förfrågan till oss.

Byte av slang och däck på E2S V2 & E2S V2 PRO

Byte av slang och däck på E2S V2 & E2S V2 PRO görs enligt följande:

1. Ta först bort de reflekterande klistermärkena på utsidan av fälgen.
Lossa sedan skruvarna för att lossa de små locken och använd en 188 mm skiftnyckel för att lossa muttrarna på båda sidor.

2. Fälgen med däck kommer då att lossna och kan läggas åt sidan. Ta ur luften, det gör däcket lättare att ta bort. Använd en däckspak om däcket sitter hårt.

3. När däcket är utanför fälgen kan du ta bort slangen och sedan byta ut både slang och däck.

4. Sätt tillbaka hjulet på elsparkcykeln. Kom ihåg att dra åt muttrarna på båda sidor, skruva in locken på sidorna och avsluta med att fästa de reflekterande klistermärkena på locket.

Se gärna nedan video för ytterligare hjälp på vägen.

Kontakta oss om detta inte löser problemet!

Byte till punkteringsfria däck E2S V2 & E2S V2 PRO

För att byta till ett punkteringsfritt däck:

Ta bort det gamla däcket och slangen inuti däcket. Sätt på det punkteringsfria däcket. (Vi rekommenderar att vara två stycken, den ena håller däcket på plats så att det inte glider ut, medan det andra försöker skjuta den andra sidan av däcket på plats med två skruvmejslar eller däckspakar)

Du kan köpa punkteringsfria däck från vår webbutik.

Tips och trix:

Du bör alltid värma det punkteringsfria däcket i varmt vatten först. Detta gör däcket mjukare och mer följsamt. Använd också en hel del tvålvatten eller diskmedel i kanterna, eftersom däcket glider bättre på plats.

Nedan kan du få bra tips om hur du byter punkteringsfria däck.

Hjälpvideon visar ett byte på Xiaomi M365. Du byter däck på E2S V2 på samma sätt.

Byta gashandtag E2S V2 & E2S V2 PRO

Om du behöver byta gas på din elsparkcykel är detta något som du kan göra på egen hand. Nedan hittar du en hjälpvideo som visar hur du kan byta gashandtag.

Nya gashandtag kan du beställa av oss.

Byta styrstag E2S V2 & E2S V2 PRO

Skulle du behöva byta styrstång kan detta göras på egen hand genom att följa stegen nedan.

Styrstag kan enkelt köpa hos oss. OBS: du måste ta reda på vilken storlek du behöver, du kan se hur du gör detta i videon nedan.

Nedan hittar du en video som visar hur man byter ut styrstaget.

Byta bromshandtag på E2S V2 & E2S V2 PRO

Nedan följer en hjälpvideo som visar hur du byter bromshandtag. Nya bromshandtag kan du köpa hos oss. 

Byte av framskärm E2S V2 & E2S V2 PRO

Både en skriftlig förklaring och en video som tar dig genom proceduren steg för steg presenteras nedan.

Byte av framskärm:

1. Ta bort de reflekterande klistermärkena på utsidan av fälgen

2. Skruva loss skruvarna så att de små locken lossnar. Du behöver en 18 mm nyckel för att lossa muttern på båda sidor.

3. Fälgen med däck kommer att lossna och du får tillgång till att skruva loss skruven som sitter fast på undersidan av framskärmen, du behöver en skruvmejsel för att lossa denna skruv. Framskärmen kommer att lossna och du har möjlighet att montera den nya framskärmen.

Framskärm kan du beställa här. 

Nedan visas en video på hur du byter framskärm:

Byta bakskärm E2S V2 & E2S V2 PRO

Den bakre skärmen är fäst med tre skruvar och har en kabel ansluten till controllern. Du börjar med att skruva loss de tre skruvarna som är lättåtkomliga på toppen av den bakre skärmen. Du måste skruva loss skruvarna på locket under ståplattan. När locket har lossnat har du möjlighet att koppla bort kabeln från controllern så att baksidan lossnar.

Installationen av den nya bakskärmen görs sedan på samma sätt. Du ansluter kabeln till controllern, skruvar tillbaka locket under ståplattan och skruvar sedan in de 3 skruvarna på toppen av bakstycket.

Ny bakskärm kan du köpa hos oss. 

Video om att byta bakskärm:

 

Byta display E2S V2 & E2S V2 PRO

Om du av olika skäl behöver byta displayen kan du enkelt göra det på följande sätt:

  1. Ta bort plasthöljet ovanför displayen. Det är fäst med lim, om du inte kan dra av det kan du bända loss den med något spetsigt.
  2. Displayen är fäst med tre enkla skruvar, skruva loss dessa.
  3. Här kommer fler ledningar att synas, koppla bort dessa och ersätt den gamla displayen med den nya.

Display kan du beställa hos oss.

Byta batteri E2S V2 & E2S V2 PRO

Lossa först skruvarna under ståplattan för att lossa locket. Dra sedan ur kablarna som är anslutna till batteriet. Efter detta kan du skruva loss skruvarna runt batteriet för att lossa batteriet. Då kan du byta ut det gamla batteriet mot det nya.

Batteri till E2S V2 & E2S V2 PRO kan du beställa av oss.

Hjälpvideo byta batteri:

Elsparkcykeln når inte beställd topphastighet, vad gör jag?

 

Kontrollera topphastigheten i alla lägen

En elsparkcykel som inte når den beställda topphastigheten kan bero på flera orsaker som lufttryck, förarens vikt, underlaget och ett antal andra faktorer. Kom också ihåg att elsparkcykeln har flera lägen och att topphastigheten uppnås genom att använda sportläge.

Sportläget aktiveras genom att dubbeltrycka på på och av-knappen - det tänds då ett rött ljus på displayen.

Når du fortfarande inte beställd topphastighet?

Om du inte når topphastigheten, skicka oss en förfrågan med en video där du gör följande:

1. Se till att elsparkcykeln är fulladdad och i sportläge.
2. Lyft upp framhjulet från marken (stå inte på elsparkcykeln).
3. Snurra på framhjulet för att aktivera gaspedalen så att motorn drar runt hjulet.
4. Filma sedan vad hastigheten i displayen visar. En hjälpande hand kan komma väl till pass här, men det kan också göras ensam.