E7 och E8

Här hittar du all teknisk information om din elsparkcykel.

Bruksanvisning E7 och E8

 

Felkoder för E7 och E8

Nedan får du en översikt över de vanligaste felkoderna som kan dyka upp. Här förklaras vad du behöver göra för att fixa felkoden som har uppstått.

(Ikon: utropstecken ) Bromsfel

Skjermbilde.JPG

Kontrollera om det kan finnas yttre skador på bromshandtaget. Om det finns stora tecken på yttre skador löses oftast problemet med ett nytt bromshandtag, om det inte finns några synliga skador rekommenderar vi att du kontaktar serviceavdelningen.

(Ikon: Kopplingsfel) Motorfel

Skjermbilde.JPG

Kontrollera om det finns några yttre skador på motorkabeln eller motorn. Kontrollera kabeln mellan motorn och controllern om det kan vara ett brott i kabeln. Om allt ser bra ut bör motorn bytas ut, kontakta serviceavdelningen.

Om du märker motstånd i fram- eller bakhjulen efter motorbyte, bör även controllern bytas.

 

(Ikon: Handtag) Fel på gashandtag/display

Skjermbilde.JPG

Kontrollera om det kan vara yttre skador på displayen/gashandtaget. Om det finns yttre skador bör displayen/gashandtaget, som är en hel del, bytas ut. Om du fortfarande upplever att denna felkod visas och det inte finns några yttre skador, kontrollera kopplingen och kontakta sedan serviceavdelningen.

(Ikon: controller) Problem med controller

Skjermbilde.JPG

Ofta när denna felkod kommer upp märker man att elsparkcykelnär svår att rulla, detta beror på motstånd i fram- eller bakhjulen. Kontrollera om det finns motstånd i ett av hjulen. Kontakta serviceavdelningen, meddela dem om du märker motstånd i något av hjulen så hjälper de dig vidare.

Om du inte får upp felkoden som visar att det är ett problem med controllern, men märker motstånd i ett av hjulen, behöver controllern ändå med största sannolikhet bytas ut.

 

Inställningar E7 och E8

Inställningar E7

Nedan finns fabriksinställningarna för displayen på denna modell.

Observera att alla dessa P-inställningar är allmänna inställningar som används av skärmtillverkaren, där vissa kanske inte fungerar när du ändrar dem, till exempel P7 och P9.

P0 = 10 (däckstorlek, tum)

P1 = 43 (brytspänning)

P2 =18 (polpar)

P3 = 1(ej specificerat)

P4 = 0 (0= kmh, 1= mpt)

P5 = 0 (0 = kickstart, 1 = ingen kickstart)

P6 = 0 (farthållare 0 = av, 1 = på)

P7 = 0 (gaspådrag 0 = normal, 1 = stark)

P8 = 100 (% effekt)

P9 =1 (motorbroms 0 = ingen, 1 = medel, 2 = stark)

Vi påminner om att eventuella skador orsakade av felaktiga inställningar i displayen inte täcks av reklamation.

Inställningar E8

P0 = 11 (däckstorlek, tum)

P1 = 52 (brytspänning)

P2 = 18 (polpar)

P3 = 1 (ej specificerat)

P4 = 0 0= kmh, 1= mpt)

P5 = 0 (0 = kickstart, 1 = ingen kickstart)

P6 = 0 (farthållare 0 = av, 1 = på)

P7 = 0 (gaspådrag 0 = normal, 1 = stark)

P8 = 100 (% effekt)

P9 = 1 (motorbroms 0 = ingen, 1 = medel, 2 = stark)

 

Instruktionsvideor och reparationstips för E7 och E8

Under visas steg-för-steg-förklaringar och videor på hur du kan reparera din elsparkcykel själv.

Justera bromarna på E7 & E8

Steg 1: Sätt in justeringen på bromsspaken helt.

image6ln4xi.png

Steg 2: Lossa bromsvajern från bromsoket.

Steg 3: Se hur bromsbeläggen sitter på varje sida av bromsskivan. Vi vill att belägget på insidan ska vara så nära bromsskivan som möjligt.

Steg 4: För att justera bromsbelägget på insidan måste vi först ta bort bromsoket. Lossa skruvarna som visas på bilden.

Steg 5: På baksidan av bromsoket kan vi justera bromsbelägget på insidan. Här får man prova sig fram. Skruva in blocket lite och montera sedan bromsoket igen. Kontrollera avståndet mellan belägg och bromsskiva. Det är bra om belägget snuddar lite på bromsskivan, men hjulet måste kunna snurra fritt.

Steg 6: När de bakre bromsbeläggen är korrekt justerade och bromsoket är monterat kan vi fästa bromsvajern igen. Använd en hand för att luta armen framåt för att dra åt bromsen, fäst vajern så att belägget på utsidan sitter så nära bromsskivan som möjligt.

Om detta görs på rätt sätt ska hjulet kunna snurra fritt. Det är normalt att bromsarna gnisslar lite efter att de justerats, detta försvinner efter en kort stund.

I vissa fall kan bromsoket vara lite snett monterat, om så är fallet kan det rätas ut genom att lossa skruvarna som visas på bilden och montera igen.

Justering av glapp E7 & E8

 

Du kommer att behöva:

Insexnyckel 4 mm och 5 mm (2 av varje)
Hylsnyckel 10 mm sexkant

Steg 1: Dra åt alla bultar som visas på bilden med en insexnyckel på varje sida.

imageobg9p.png

Steg 2: Den röda spaken är till för att dra åt fällmekanismen när elsparkcykeln används. Detta kan lossna med tiden, vilket leder till glapp. Denna kan dras åt genom att skruva i muttern som sitter direkt under. Dra åt lite i taget, testa hur tätt det är längs vägen. Spaken ska inte sitta så hårt att det är svårt att luta ner igen.

OBS! Det är ofta en bra idé att smörja denna spak eftersom den kan verka tightare än den är.

Byta gashandtag/display på E7 & E8

Steg 1. Koppla bort sladden.

Steg 2. Skruva loss skruvarna som visas på bilden, se till att du inte tappar muttrarna på baksidan.

Steg 3: Montera det nya gashandtaget/displayen på samma sätt som du tog av dem. Var uppmärksam när du kopplar in displayen, pilarna på pluggarna ska peka rakt mot varandra.

Byta batteri på E7 & E8

Steg 1: Lossa skruvarna som håller fast bottenplattan, det finns 2 skruvar under grepptejpen på framsidan. Grepptejpen kan lyftas upp med ett knivblad etc. Ta bort bottenplattan helt.

imageryako.png

Steg 2: Koppla ur batteriet genom att lossa kontakterna som visas på bilden.

imagerg3bs.png

Steg 3: När ett nytt batteri är installerat kommer det i vissa fall att göra ett ljud när du ansluter det. Detta händer om controlern har varit bortkopplat ett tag, det är normalt. Det spelar ingen roll vilken kontakt som används för vilken controller. Kom ihåg att ansluta laddningsporten också.


Steg 4: Montera stativplattan igen, se till att inga kablar kommer i kläm.
OBS! Litiumbatterier kan vara farliga och måste alltid behandlas med respekt. Om du är osäker på något är det bäst att låta någon med erfarenhet göra jobbet.

Batteri till E7 och E8 kan du beställa här.

Låg räckvidd på min elsparkcykel - Vad gör jag?

Räckvidden för din produkt beror på ett antal olika faktorer. För att kunna köra så långt som möjligt är det viktigt att vara försiktig med vilket läge du kör i (eco-mode måste användas för optimal räckvidd) och se till att du har rätt lufttryck i däcken (om produkten har pneumatiska däck).

Räckvidden beror också på terrängen, förarens vikt, hastighet, temperatur etc. Vi vill påminna om att den intervall som anges på produkterna är det optimala intervallet.

Testet utfört av tillverkaren har utförts under optimala förhållanden med en förare på cirka 60 kilo. 

Om du fortfarande är osäker på om det är något fel på batteriet eller elsparkcykeln, vänligen skicka en förfrågan till oss.