Varför elcykel? - 5 miljövänliga anledningar

Att välja elcykel framför bilen när man kan är ett smart och omtänksamt beslut ur miljösynpunkt och bidrar till en mer hållbar framtid och en renare stadsmiljö. Här listar vi fem fakta som vi hoppas gör att fler överväger elcykel som sitt dagliga transportmedel.

Två personer går över en gata med elcyklar från Fosna

1. Noll koldioxidutsläpp

Transportsektorn står för en stor del av världens totala koldioxidutsläpp, där förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten i världen.

En elcykel drivs, som namnet antyder, av el. Inte bensin, inte diesel. Ditt koldioxidavtryck blir med en elcykel lika med 0. Elcyklar är mycket energieffektiva och laddas de med grön el, så som sol- eller vindkraft, blir deras klimatpåverkan än mindre.

2. Minskad luftförorening

Elcyklar är helt utsläppsfria, så med en sådan är du med och bidrar till en minskning av luftföroreningar.

Bilar drivs ofta av fossila bränslen, vilka ger utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar. När de står i kö eller kör långsamt ökar dessutom bränsleförbrukningen ytterligare. Bilars utsläpp försämrar luftkvaliteten och bidrar till hälsoproblem som astma och lungsjukdomar.

3. Minskad trafikstockning

Med fler elcyklar på vägarna minskar trafikstockningarna och trafikflödet förbättras. Genom att minska trafikstockningar minskas även risken för trafikolyckor betydligt. (Dessutom slipper du stressen av att befinna dig i de vardagliga bilköerna).

4. Mindre buller

Bilar låter. Mycket. Deras ljudföroreningar påverkar människors och djurs välbefinnande negativt i form av exempelvis stress, koncentrationssvårigheter och negativ sinnesstämning. Elcyklar är tysta och låter i närheten inte så mycket som bilarna gör.

5. Mindre markanvändning

Att bygga och underhålla vägar och parkeringsplatser kräver stora mängder mark och naturresurser, vilket delvis innebär att markens degradering och produktivitet minskar och vattenkvaliteten försämras.

Genom att fler och fler byter bil mot cykel minskar behovet för underhåll av befintliga vägar, liksom anläggning av nya vägar och parkeringsplatser, får vi ett bättre bevarande av naturliga ekosystem och ökad tillgänglighet till grönområden i städerna.

Vill du också göra en positiv miljöinsats?

Nyfiken på elcykel? Vi har ett stort sortiment för alla behov, vare sig du cyklar kort, långt, ofta eller mer sällan. Vi har som ambition att kunna erbjuda moderna, kvalitativa elcyklar från budget- till premiumsegmentet för att kunna finnas tillgängliga för alla.

Du är varmt välkommen förbi en av våra butiker. Här kan du få tips och råd av vår kunniga personal och testa olika modeller för att jämföra dem. Eller så kikar du på våra cyklar i nätbutiken och klickar hem den du fastnar för.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!

Våra elcyklar

 

Två personer står med elcyklar och ser ut över skogen