Vår ramgaranti - Så fungerar den

Vi är så säkra på Momas höga kvalitet att du alltid får 10 års ramgaranti när du köper en Momas elcykel +2022 av oss. Det innebär att du har rätt till en ny ram om det på/i ramen uppstår fel och brister på/i materialet inom tio år från ditt köp.


Garantin gäller alla våra Momas elcyklar tillverkade från 2022 och framåt. Undantag de cyklar tillverkade med karbonram.

Vad täcks inte av ramgarantin?

  • Skador i form av slagskador
  • Skador som uppstår till följd av användarfel (Cykeln är inte använd enligt bruksmanualens instruktioner)
  • Modifieringar av ramen

Hur gör jag för att nyttja ramgarantin?

Kontakta oss med en tydlig beskrivning av händelsen och bifoga bilder som visar skadan/felet på ramen.