Företagens sociala ansvar

E-Wheels siktar på att driva en hållbar industri, med fokus på ansvar för den internationella och lokala miljön, samhället och anställda. Vi arbetar nära våra partners inom områden som produktion och sjöfart för att säkerställa att detta tas om hand på bästa möjliga sätt. E-Wheels arbetar systematiskt för att minska vår påverkan genom den mest energi- och miljöeffektiva driften i den mån det är ekonomiskt motiverat.

 

Våra fokusområden:

Elektriska fordon

Vi säljer personliga elfordon som hjälper fler att lämna sina bilar hemma. Vi uppmuntrar internt att köra elektriskt, även när du inte kan använda en elcykel eller elsparkcykel.

Minska pappersförbrukningen

Standardproceduren i e-handelsindustrin är att skriva ut plocklistor samt kundens order på papper. Detta blir extremt många ark under ett år. E-Wheels Group har investerat stora summor i nya system som eliminerar behovet av att skriva ut dessa dokument på papper.

Transport

Leverans av E-Wheels produkter sker via post- och logistikgruppen PostNord och DHL Freight. Bland annat jobbar man med att etablera alternativa fordon som använder förnybart bränsle. Våra transportörer arbetar med och har ett starkt fokus på miljöansvar. Vi får regelbundna miljökonton från rederierna för regelbundna inspektioner och ser till att våra krav följs.

EE-avfall

Det är viktigt att elavfall hanteras korrekt och återvinns när det är förbrukat. Kasserad elektronik innehåller miljöskadliga ämnen som kvicksilver och kadmium men också värdefullt material som kan återvinnas.

E-Wheels erbjuder att kassera elsparkcyklar och andra små elektriska transportmedel gratis oavsett tillverkare.

Källsortering

Vi arbetar med nya och innovativa system för sortering av papper, plast, kartong, trä och metaller. Vårt avtal med Repak säkerställer korrekt hantering av allt från farligt avfall till containeravfall. På detta sätt säkerställer vi att vår hållbara vision bibehålls.

Förpackning

Förpackningarna vi får från vår huvudleverantör är miljöcertifierade. För förpackning av olika produkter använder vi bubbelplast, som huvudsakligen är LDPE -plastfolie. Detta är en transparent och ren förpackning som kan sorteras som plast vid sortering. Vid återvinning males, tvättas, granuleras plastfolien och kan sedan användas igen i andra produkter.

 

Hantering av farligt avfall

Vi har avtal med Stena Recycling AB för hantering av farliga avfall och metall. Tillsammans med Stena hanterar vi litiumbatterier, återvinner metall och elektroniska komponenter samt andra förbrukningsmaterial som vi använder i vårt lager och verkstad. Vid återvinning av scootrar källsorteras allt (även lim och packningar såsom silikon osv.) och skickas vidare till vår samarbetspartner Stena.

 

Lång livscykel

Vi har en egen verkstad där vi lagar kundernas el scootrar för att de ska kunna använda produkterna så länge som möjligt. Vi jobbar även med att laga defekta produkter för att sedan kunna erbjuda försäljning av dessa i form av B-varor i hopp om att de får ett nytt liv.

 

PostNord & DHL Freight

För att leverera våra paket arbetar vi med PostNord och DHL Freight beroende på vilket land paketet skickas till. PostNord arbetar aktivt med gröna rutt och elvägar för att kunna erbjuda klimatneutrala godstransporter. Deras ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030. Samtidigt är DHL Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning Sustainable Brand Index. DHL arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i hela organisationen och har en långsiktig vision nettonollutsläpp med deras klimatvänliga transportlösningar.

Vår förpackningstillverkare, Sealed Air, har som slutresultat i sin företagsstrategi att driva ett hållbart företag. Det är just det som skiljer Sealed Air från andra aktörer i samma bransch. Deras mål är att 100% av deras design och förpackningssystem ska återvinnas. Detta är något E-Wheels värderar högt.

Dessutom använder E-Wheels kartongförpackningar med återvunnen fiber (tidigare återvunnet pappersavfall) som huvudmaterial i produktionen.

 

Energiförbrukning

Det är viktigt för oss att minska vår energiförbrukning. Belysningen av våra lokaler sker via sensorer, så att ljus i kontor, badrum och gemensamma utrymmen bara aktiveras vid behov. Dessutom har vi huvudbrytare som används vid in- och utlåsning av lokalerna. Våra kontor vetter mot solen och får mycket solvärme, så mindre energi kan användas för uppvärmning.