Företagens sociala ansvar

E-Wheels bidrag till klimatet

E-Wheels siktar på att driva en hållbar industri, med fokus på ansvar för den internationella och lokala miljön, samhället och anställda. Vi arbetar nära våra partners inom områden som produktion och sjöfart för att säkerställa att detta tas om hand på bästa möjliga sätt. E-Wheels arbetar systematiskt för att minska vår påverkan genom den mest energi- och miljöeffektiva driften i den mån det är ekonomiskt motiverat.

Våra fokusområden:


Elektriska fordon
Vi säljer personliga elfordon som hjälper fler att lämna sina bilar hemma. Vi uppmuntrar internt att köra elektriskt, även när du inte kan använda en elcykel eller elscooter.

Minska pappersförbrukningen
Standardproceduren i e-handelsindustrin är att skriva ut plocklistor samt kundens order på papper. Detta blir extremt många ark under ett år. E-Wheels Group har investerat stora summor i nya system som eliminerar behovet av att skriva ut dessa dokument på papper.

Transport
Leverans av E-Wheels produkter sker via post- och logistikgruppen PostNord och DHL Freight. Bland annat jobbar man med att etablera alternativa fordon som använder förnybart bränsle. Våra transportörer arbetar med och har ett starkt fokus på miljöansvar. Vi får regelbundna miljökonton från rederierna för regelbundna inspektioner och ser till att våra krav följs.

EE -avfall
Det är viktigt att elavfall hanteras korrekt och återvinns när det är förbrukat. Kasserad elektronik innehåller miljöskadliga ämnen som kvicksilver och kadmium men också värdefullt material som kan återvinnas.

E-Wheels erbjuder att kassera elektriska skotrar och andra små elektriska transportmedel oavsett tillverkare.

Källsortering
Vi arbetar med nya och innovativa system för sortering av papper, plast, kartong, trä och metaller. Vårt avtal med Repak säkerställer korrekt hantering av allt från farligt avfall till containeravfall. På detta sätt säkerställer vi att vår hållbara vision bibehålls.

Förpackning

Förpackningarna vi får från vår huvudleverantör är miljöcertifierade. För förpackning av olika produkter använder vi bubbelplast, som huvudsakligen är LDPE -plastfolie. Detta är en transparent och ren förpackning som kan sorteras som plast vid soreting. Vid återvinning males, tvättas, granuleras plastfolien och kan sedan användas igen i andra produkter.

Vår förpackningstillverkare, Sealed Air, har som slutresultat i sin företagsstrategi att driva ett hållbart företag. Det är just det som skiljer Sealed Air från andra aktörer i samma bransch. Deras mål är att 100% av deras design och förpackningssystem ska återvinnas. Detta är något E-Wheels värderar högt.

Dessutom använder E-Wheels kartongförpackningar med återvunnen fiber (tidigare återvunnet pappersavfall) som huvudmaterial i produktionen.

Energiförbrukning
Det är viktigt för oss att minska vår energiförbrukning. Belysningen av våra lokaler sker via sensorer, så att ljus i kontor, badrum och gemensamma utrymmen bara aktiveras vid behov. Dessutom har vi huvudbrytare som används vid in- och utlåsning av lokalerna. Våra kontor vetter mot solen och får mycket solvärme, så mindre energi kan användas för uppvärmning.