Så använder du din nya el-sparkcykel

För lagervaror är leveranstiden vanligtvis 1-3 dagar. När du får hem din el-sparkcykel är det viktigt att du kontrollerar produkten.

El-sparkcykel och säkerhet

Det första du bör göra är att genomföra en säkerhetskontroll av din el-sparkcykel. En säkerhetskontroll innebär att du går över alla skruvar och bultar och kontrollerar att dessa sitter som de ska. Därefter råder vi dig att kontrollera lufttrycket. Vi rekommenderar ett lufttryck på mellan 3,4 – 4 bar (50-60 psi). Till detta kan du använda en cykelpump eller en elkompressor.

Med rätt lufttryck minskar du risken för punkteringar. Du får också ökad körkomfort, bättre acceleration, klättringsförmåga och räckvidd. Detta gäller dock givetvis inte punkteringsfria däck. 

Vi rekommenderar också att du använder hjälm

 

Regelbundet underhåll av din el-sparkcykel

  1. Kontrollera lufttrycket (lufttrycket bör vara 3,4 – 4 bar / 50-60 psi)
  2. Skruvar och muttrar kontrolleras regelbundet och dras åt vid behov.
  3. Kontrollera bromsar
  4. Kontrollera hopfällningsmekanismen
  5. Rengör el-sparkcykeln regelbundet med en fuktig trasa
  6. Använd WD 40 på rörliga delar, bultar osv.

Efter att du använt produkten utomhus på vägar och gångvägar där det har saltats är det extremt viktigt att använda saltborttagning eller någon liknande produkt för att hindra att det uppstår rost. Observera dock att skador som orsakas av salt inte täcks av garantin.

IP-certifiering

De flesta el-sparkcyklar är IP-certifierade. Även om el-sparkcykeln är IP-certifierad rekommenderar vi att du undviker vattenpölar och kraftigt regn. Om din el-sparkcykel får en yttre skada i form av sprickor eller liknande kommer detta att påverka produktens vattenresistens. 

IP-certifiering är en internationell standard som klassificerar skyddet av elektriska sparkcyklar mot fasta ämnen (t.ex. damm) och vind. En IP-klassning på 56 är till exempel speciellt anpassad till nordiska förhållanden och passar perfekt till vårt klimat. Observera att vi inte rekommenderar användning av el-sparkcykeln under vintertid eftersom vägsalt kan orsaka oåterkalleliga skador på el-sparkcykeln som inte täcks av vår garanti. 

 

Förvaring av el-sparkcykeln

När du förvarar el-sparkcykeln under en längre tid är det viktig att du:

  1. Förvarar den på ett torrt ställe med en temperatur på mellan 5 och 25 grader
  2. Undviker att batteriet understiger 10%
  3. Underhållsladda batteriet minst 1 gång per månad

 

Relaterade artiklar
Så väljer du rätt: el-sparkcykel
Reparation av din el-sparkcykel


Relaterade artiklar elcykel
Så väljer du rätt: elcykel
Så använder du din nya elcykel
Reparation av din elcykel